Ing. Michal Petrovič

Absolvent fakulty aplikovaných věd, ZČU, obor Informatika a výpočetní technika, zaměření Distribuované systémy. Pracuje v oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů při CIV, ZČU jako síťový specialista. Dále se podílí na provozu a rozvoji národní sítě pro výzkum a vzdělávání České republiky - CESNET2.
Curriculum leader, Central and East Europe CCNP Regional Instructor
Instruktor: CCNA1-4, CCNP1-4, FWL, CCNA Security, CCNP-TSHOOT, CCNP-ROUTE, CCNP-SWITCH, lektor ITC (Instructor Training Center) ČR, MTCNA
Tel: +420 373 632 839
Email: petrovic(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Ladislav Pešička

Absolvent fakulty aplikovaných věd, ZČU, obor Informatika a výpočetní technika, zaměření Distribuované systémy. Pracuje na katedře Informatiky a výpočetní techniky jako systémový inženýr, vyučuje předměty se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě.
Instruktor: CCNA1-4, CCNP1-4, FWL, CCNA Security
Tel: +420 373 632 469
Email: pesicka(at)kiv(dot)zcu(dot)cz

Ing. Martin Šimek, Ph.D.

Absolvent Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), obor Informatika a výpočetní technika, zaměření Distribuované systémy a Management počítačových sítí v doktorském studiu. Pracuje v oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů při CIV na ZČU jako síťový specialista. Dále pracuje jako odborný asistent na Katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) na ZČU a podílí se na rozvoji národní sítě pro výzkum a vzdělávání České republiky CESNET2 se zaměřením na optické sítě (CzechLight).
Instruktor: CCNA1-4, CCNP1-4, FWL, CCNA Security
Tel: +420 373 632 834
Email: simekm(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Michal Švamberg

Absolvent fakulty aplikovaných věd, ZČU, obor Informatika a výpočetní technika, zaměření Distribuované systémy. Pracuje v oddělení Operační a distribuované systémy Laboratoře počítačových systémů při CIV, ZČU jako systémový specialista.
Instruktor: CCNA1-4, CCNP1-4, CCNA Security
Tel: +420 373 632 833
Email: svamberg(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Michal Kostěnec

Absolvent Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), obor Inženýrská informatika, zaměření Distribuované systémy a počítačové sítě. Pracuje v oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů při CIV na ZČU jako síťový specialista. Dále je členem pracovní skupiny pro zavedení internetového protokolu IPv6.
Instruktor: CCNA1-4, CCNA Security, lektor ITC (Instructor Training Center) ČR
Tel: +420 373 632 881
Email: kostenec(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Petr Grolmus

Absolvent Fakulty Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v oboru Softwarové inženýrství. Od roku 2000 pracuje v Laboratoři počítačových systémů při Centru informatizace a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni, kde má primárně na starosti provoz WWW serverů. Poslední dva roky se věnuje nasazování a rozvoji WebSSO infrastruktury na ZČU.
Instruktor: CCNA1-2
Tel: +420 373 632 851
Email: indy(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Vladimír Rudolf

Main contact, Instruktor: CCNA1-4
Tel: +420 373 632 805
Email: dolf(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Ing. Jiří Sitera

Instruktor: CCNA1-4
Tel: +420 373 632 845
Email: sitera(at)civ(dot)zcu(dot)cz

Warning: fopen(wiki.d/.flock): failed to open stream: Permission denied in /afs/zcu.cz/project/www/www-cna/pmwiki.php on line 586

PmWiki can't process your request

Cannot acquire lockfile

We are sorry for any inconvenience.

More information

Return to https://cna.zcu.cz/pmwiki.php