Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU

CZ.1.07/3.2.02/02.0010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt a odborná veřejnost

Projekt počítá s úzkou vazbou na odbornou veřejnost v regionu. Cílem je nejen vytvořit nové vzdělávací moduly na míru potřebám, ale i angažovat zástupce odborné veřejnosti, potenciální uživatele nových modulů, do přípravy těchto výukových materiálů. Role zástupců odborné veřejnosti je nezastupitelná zejména ve fázi ověřování a připomínkování navržených studijních materiálů a postupů jejich osvojování.

Projekt počítá s oslovením regionálních odborníků, kteří se účastnili vzdělávání na naší akademii v minulosti, je však obecně zcela otevřen a budeme rádi, pokud nás v souvislosti s projektem osloví kdokoli se zájmem o problematiku - potenciální student případně zaměstnavatel našich potenciálních studentů.

Výsledky projektu

V prvním roce řešení projektu byl vytvořen kurz 'bezpečnost', v druhém roce kurz 'bezdrátové sítě' a ve třetím roce kurz "konvergované hlasové technologie". Každý z kurzů prošel ověřovací fází a dvěma pilotními třídami. Jejich součástí je vše potřebné pro výuku v rozsahu 6 pracovních dnů a zkoušku. Kurz vyžaduje určité předchozí znalosti a předepsané laboratorní vybavení. Vzniklé kurzy byly zavedeny do nabídky vzdělávacích kurzu akademie (proběhl přípravný seminář instruktorů).

Podrobný popis obsahu kurzů

Další aktivity směřovaly ke zvýšení kvality akademie. Konkrétně proběhl každý rok jeden workshop instruktorů celé akademie (s důrazem na účast lektorů z lokálních akademií z regionálních středních škol).

Workshop podzim 2011

První část byla věnována prezentaci a diskuzi organizačních opatření ke zlepšení odborné a didaktické kvality výuky. Toto téma rezonuje s celosvětově probíhající akcí v rámci programu Cisco Networking Academy, která má stejné cíle (jmenuje se Academy Evolution a hlavní myšlenkou je přechod od kvantitativního růstu ke kvalitativnímu). Druhou část jsme věnovali IPv6 a třetí praktickým ukázkám laboratorní práce, konkrétně s tématy multicast, ADSL a VoIP.

Workshop podzim 2012

Témata pro rozvoj instruktorů akademie byla v roce 2012 zvolena takto: Technology Evolution - organizační téma, týkající se zásadních změn v programu Cisco Networking Academy v roce 2012 a úsilí o zkvalitnění didaktických a pedagogických aspektů činnosti akademie. Mobilní zařízení, technické téma jehož náplní je zejména udržení kroku s nejrychleji rostoucím segmentem ICT s důrazem na aspekt bezpečnosti a komunikačních infrastruktur. DNSSec, technické téma orientované na hlubší pochopení v poslední době široce nasazované a propagované technologie pro zvýšení bezpečnosti "jádra Internetu", služby DNS.

Warning: fopen(wiki.d/.flock): failed to open stream: Permission denied in /afs/zcu.cz/project/www/www-cna/pmwiki.php on line 586

PmWiki can't process your request

Cannot acquire lockfile

We are sorry for any inconvenience.

More information

Return to https://cna.zcu.cz/pmwiki.php