Vítejte na stránkách Cisco Akademie při Západočeské univerzitě v Plzni. Naleznete zde informace o programu Netacad a naší akademii. Zároveň ale slouží i jako vstupní brána pro studenty a proto jsou některé sekce zabezpečeny a veřejně nepřístupné. Doporučujeme sledovat Informace o novinkách.

Začněte studovat na Cisco síťové akademii ZČU!

Netacad - Cisco Networking Academy Program


Program Netacad je studium celosvětově zajišťované sítí tzv. akademií, během kterého studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti návrhu, instalace a správy počítačových sítí, které jsou dnes již samozřejmou a nepostradatelnou součástí infrastruktury nejen národních a nadnárodních, ale i středně velkých a menších firem.
Základem Netacad je on-line multimediální studijní materiál (curriculum), který umožní studentům rozvinout jejich dovednosti (označované jako "IT and Networking skills") a tak získat nebo si udržeti zaměstnání v perspektivním oboru.
Program Netacad byl vytvořen firmou Cisco Systems ve spolupráci s dalšími partnery a je nesen celosvětovou sítí tzv. Cisco Akademií (nejedná se tedy o akreditovaný ani certifikátový studijní program ZČU). Každá akademie vlastní příslušné vybavení (zejména směrovače a přepínače, LAN testery, studijní materiály, software apd.) a vyučovat v ní mohou pouze vyškolení a certifikovaní lektoři.

Program klade velký důraz na praktická cvičení (tzv. hands-on activities), kde studenti přímo aplikují naučené vědomosti. Studenti např. vyrábějí strukturovanou kabeláž, konfigurují směrovače, hledají problémy... a učí se týmové spolupráci. Absolvent programu Netacad je plně připraven okamžitě se zapojit v praxi.

Warning: fopen(wiki.d/.flock): failed to open stream: Permission denied in /afs/zcu.cz/project/www/www-cna/pmwiki.php on line 586

PmWiki can't process your request

Cannot acquire lockfile

We are sorry for any inconvenience.

More information

Return to https://cna.zcu.cz/pmwiki.php